Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.05.1992
Besvart: 03.06.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Stortinget har gjennom Ot.prp. nr. 54 for 1990-91 og Innst. O. nr. 65 for 1990-91 gitt anledning for fylkeskommunene til å overta ansvaret for opp- læring av elever i sosiale og medisinske institusjoner. Dette gjelder også barn i førskole og grunnskole.

Vil statsråden sørge for at førskole- og grunnskoleundervisning igjen blir kommunenes ansvar?"


Les hele debatten