Spørretimespørsmål fra Dagfinn Hjertenes (H) til justisministeren

Datert: 05.06.1992
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 10.06.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Dagfinn Hjertenes (H)

Spørsmål

Dagfinn Hjertenes (H): "Under valgkampen i 1989 lovet daværende justisminister at Vik hjelpe- fengsel ville bli bygget ut.

Vil justisministeren, blant annet i samband med rapporten om sonings- plasser fram mot år 2000, ta initiativ til at tidligere gitte løfter blir oppfylt?"


Les hele debatten