Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til samferdselsministeren

Datert: 04.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): "Vegdirektoratet har innskjerpet bruken av service-skilt langs riks- vegane. Mange næringsdrivende, blant annet i Oppland er derfor oppgitt over at vegmyndighetene viser så liten forståelse for virksomheter som baserer seg på turister og gjennomreisende.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre dette forholdet?"


Les hele debatten