Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 04.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Eg visar til ulykka med flyet frå Partner Air som havarerte ved Hirtshals 8. september 1989. I ein rapport som hittil ikkje har vore offentleg, vert det peika på funn ved vraket som kan tyda på at det har vore eksplosjon om bord i flyet.

Vil statsråden medverke til at denne rapporten vert allment kjend?"


Les hele debatten