Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til samferdselsministeren

Datert: 05.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "En opprustning av Gjøvikbanen vil være et viktig element for å redusere biltrafikken inn til Oslo fra Oppland og Nittedal i Akershus.

Bør mulighetene og alternative kostnadsoverslag for å korte ned kjøre- tiden og få flere avganger på Gjøvikbanen, bli tatt med i den varslede jernbaneplanen fra NSB?"


Les hele debatten