Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til sosialministeren

Datert: 05.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "Sosialministeren har til en avis uttalt at man ikke "for evig og alltid" kan regne med at Regjeringen vil respektere opparbeidede pensjonsrettigheter! Under Lassung-saken ga Regjeringsadvokaten uttrykk for at tilleggspensjon må ses på som en sosial ytelse.

Er det statsrådens oppfatning at tilleggspensjon er en rettighet, og mener statsråden i så fall at Regjeringen vil stå på det?"


Les hele debatten