Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.06.1992
Besvart: 10.06.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Statens gartner- og blomsterdekoratørskole, Vea i Ringsaker, har søkt om å få starte opp med fagkurs for blomsterdekoratører fra høsten av. Godkjent fagplan er klar, de har elever nok og økonomien vil være sikret. Departementet har avslått søknaden med den begrunnelse at fagkurset vil avvike fra strukturen i St.meld. nr. 33 for 1991-92. Den er ennå ikke behandlet i Stortinget.

Vil statsråden omgjøre departementets avgjørelse?"


Les hele debatten