Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til miljøvernministeren

Datert: 05.10.1992
Fremsatt av: Per Aunet (SV)
Besvart: 14.10.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Norske patentmyndigheter ga i juli 1992 tillatelse til patent på to dyrkede kulturer av melkesyrebakterier som finnes i naturen. Lederen i Bioteknologinemnda uttaler at disse patentene bryter med Regjeringens og Stortingets prinsipper.

Mener miljøvernministeren at disse patentene er i tråd med retningslinjene gitt i bioteknologimeldingene og Innst. S. nr. 155 for 1990-91?" Tatt opp av Per Aunet.


Les hele debatten