Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til kulturministeren

Datert: 02.10.1992
Besvart: 14.10.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "I Innst. S. nr. 133 for 1989-90 "om de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer 1994. Arenalokaliseringer m.v." heter det blant annet: "Den kommunale økonomi tilsier også at en slik likebehandling er nødvendig".

Hvordan fordeles midlene til kulturtiltak, representasjon og informasjon for å oppfylle Stortingets intensjon?"


Les hele debatten