Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 07.10.1992
Besvart: 14.10.1992 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Departementets vedtak om å redusere de polikliniske refusjonstakstene for takstgruppe en og to midt i et budsjettår, har ført til store drifts- problemer ved de fleste norske sykehus.

Vil statsråden vurdere å endre dette vedtaket?"


Les hele debatten