Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til helseministeren

Datert: 07.10.1992
Besvart: 14.10.1992 av helseminister Werner Christie

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): "Sosialdepartementet har i brev av 11. mai 1992 gitt politikerne i Vest-Agder bindende pålegg om å si nei til ombygging av Farsund sykehus.

Mener helseministeren dette er i tråd med prinsippet om lokalt folkestyre?"


Les hele debatten