Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 07.10.1992
Besvart: 21.10.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Ukontrollert tømming av toalettavfall frå bubilar/campingvogner m.m. har vorte eit aukande problem. Mange kommunar har derfor etablert mottaksanlegg for å hindre negative miljømessige konsekvensar. Turistar manglar likevel informasjon om desse mottaka, då Vegdirektoratet ikkje har gjeve løyve til å setje opp skilt frå riksveg til mottaksanlegg.

Vil statsråden ta initiativ til å endre dette?"


Les hele debatten