Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.10.1992
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 21.10.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Det norske regelverket for tillatt antall elever i skolebusser er meget liberalt. Det er i praksis tillatt med opptil 90 elever i en skole- buss, ved at tre elever kan sitte på dobbeltsete i tillegg til lovlig antall ståplasser. Dette innebærer en alvorlig sikkerhetsrisiko for elevene, hvis en ulykke skulle skje.

Hvilke initiativ vil statsråden ta overfor de berørte departement for å endre regelverket?"


Les hele debatten