Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til justisministeren

Datert: 14.10.1992
Besvart: 21.10.1992 av justisminister Grete Faremo

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "I enkelte områder av landet er tilstrøyminga av turistar så stor at lensmanns- og politietaten ikkje maktar å løyse alle dei oppgåvene som melder seg. Til dømes får Stryn og Hornindal lensmannsdistrikt ei firdobling av folketalet i sommarmånadene.

Vil statsråden gå inn for å auke mannskapsstyrken i dei aktuelle områda i turistsesongen?"


Les hele debatten