Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 23.10.1992
Fremsatt av: Ingrid I. Willoch (H)
Besvart: 28.10.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Som nasjonal satsingsnæring har reiselivet bruk for opplæring, kompetanseheving og rekruttering. Nemninga for det nye grunnkursopplegget bør difor gje dei utdanningssøkjande klåre signal om innhaldet i faget og vera knytt til opplæringsområde som har hovudtyngda av lærekontraktane.

Vil statsråden ta omsyn til det namneframlegget som alle vedrørande partar har gått inn for?" Tatt opp av Ingrid I. Willoch


Les hele debatten