Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til handelsministeren

Datert: 22.10.1992
Besvart: 28.10.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Flere tusen arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og norsk jord- bruk kan bli truet hvis EF får gjennomslag for å fjerne en rekke produkter fra Råvarepriskompensasjonsordningen.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å sikre at Råvarepris- kompensasjonsordningen opprettholdes?"


Les hele debatten