Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til helseministeren

Datert: 21.10.1992
Besvart: 28.10.1992 av helseminister Werner Christie

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Ifølge tall fra Kommunenes Sentralforbund er antallet personer som har stått i kø mer enn 6 måneder vokst med 1 030 siden juni 1992 og er nå oppe i hele 4 892 personer.

Hva er grunnlaget for at "garantien" ikke innfris, og er de nye tallene en bekreftelse på at Regjeringen mangler vilje og evne til å løse køene for behandling ved våre sykehus?"


Les hele debatten