Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til helseministeren

Datert: 21.10.1992
Besvart: 28.10.1992 av helseminister Werner Christie

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Luftambulansetenesta fungerer som ein samordna del av fylkeskommunanes akutt-medisinske tilbod. Eit tilbod som kan vera einaste helsetilbodet i akutte situasjonar ute i distrikta.

Vil helseministeren hjelpe til slik at fylkeskommunane får uttale seg om det nye "luftambulanseopplegget" før Sosialdepartementet går inn på nye driftsavtaler for luftambulansetenesta med 5-årig varighet?"


Les hele debatten