Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til olje- og energiministeren

Datert: 11.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "De store treforedlingsbedriftene Orkla Borregaard A/S, Saugbrugsfore- ningen A/S og Peterson A/S i Østfold vurderer overgang til bruk av olje fremfor elektrisitet. Man mistenker at kraftprodusentene har drevet prisene på tilfeldig kraft i været gjennom et ulovlig prissamarbeid, fordi det ikke finnes noen naturlige årsaker som skulle tilsi at prisene skulle gå kraftig opp.

Hva kan statsråden gjøre med saken?"


Les hele debatten