Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "I Innst. S. nr. 186 for 1990-91 uttalte en enstemmig kirke- og under- visningskomite at "...det vil tjene den levende skoledebatt og skoleutvikling at det eksisterer full informasjonstilgang til alle anonymiserte tall og vurderinger om den enkelte skole."

Vil statsråden ta initiativ overfor de fylkene som ikke systematiserer og offentliggjøre skolenes resultater?"


Les hele debatten