Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til sosialministeren

Datert: 29.10.1992
Besvart: 18.11.1992 av sosialminister Grete Knudsen

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "I "Sosial Trygd" nr. 10 i år vises det til Bård Tønders uttalelse i Lagmannsretten under Lassung-saken i vår, der han omtalte tilleggspensjon fra folketrygden som en "sosial ytelse". På spørsmål om hennes syn på dette gir ikke statsråden noe klart svar, men sier at hun vil "avvise muligheten for å fjerne opparbeidede rettigheter!"

Mener statsråden at tilleggspensjon er en rettighet eller en sosial ytelse?"


Les hele debatten