Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til helseministeren

Datert: 28.10.1992
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 18.11.1992 av sosialminister Grete Knudsen

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "18 unge stoffmisbrukere fra Troms venter på behandling, men Troms fylkeskommune har verken tilbud eller penger til kjøp av behandlings- plasser i andre fylker som har kapasitet. Flere av disse ungdommene er kriminelt belastet. Kostnadene for samfunnet kan derfor bli høyere om behandling ikke blir gitt.

Hva vil helseministeren gjøre i denne sak, og vil han ta initiativ til en nasjonal handlingsplan for behandling av kriminelle stoffmisbrukere?"


Les hele debatten