Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 06.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "En del pasienter med alvorlige epileptiske anfall kan nå, takket være teknisk medisinsk nyvinning, behandles med operative inngrep. Disse pasientene omfattes imidlertid ikke av ventelistegarantien, og må vente i årevis på behandling.

Vil helseministeren gjøre noe med dette?"


Les hele debatten