Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til utenriksministeren

Datert: 04.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Manglande kapasitet til grensekontroll er eit stort problem for dei baltiske land med konsekvensar også for deira grannar i Norden, ikkje minst når det gjeld internasjonal kriminalitet. Finland har nyleg mellom anna gjeve ein patruljebåt til Estland.

På kva måte har Regjeringa tenkt at Noreg skal medverke til å løyse dette problemet?"


Les hele debatten