Spørretimespørsmål fra Per Rolf Sævik (KrF) til utenriksministeren

Datert: 04.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Per Rolf Sævik (KrF)

Spørsmål

Per Rolf Sævik (KrF): "Energiforsyninga er i ferd med å verta eit særs alvorleg problem i dei baltiske statar. Problemet kan verta ytterlegare forsterka både for næring- liv og hushaldningar i dei tre baltiske land av dei aukande økonomiske problem i Russland.

Kva kan Den norske regjeringa gjera for å dempa problema gjennom ein vinter som kan verta vanskelegare i våre naboland på andre sida av Øster- sjøen?"


Les hele debatten