Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til kommunalministeren

Datert: 26.11.1992
Besvart: 09.12.1992 av kommunalminister Gunnar Berge

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "I forbindelse med den nye kommuneloven gjennomgår nå departementene særlovgivningen.

Hvordan tenker man seg eksempelvis havnenes status og en ivaretagelse av den havnefaglige ekspertise i fremtiden?"


Les hele debatten