Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kommunalministeren

Datert: 17.11.1992
Besvart: 09.12.1992 av kommunalminister Gunnar Berge

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Som en følge av EØS-avtalen har Kommunaldepartementet sendt ut et høringsnotat til fylkeskommunene om regioninndeling av landet bygd på nye hovedprinsipp som grunnlag for bruk av distriktspolitiske virkemidler.

Hvorfor har ikke kommunene fått delta i høringsprosessen, og hvilke konsekvenser vil omleggingen få for våre muligheter til å videreføre en selvstendig og målrettet distriktspolitikk?"


Les hele debatten