Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 03.12.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Av media går det fram at Norge sammen med Sverige på Basel- konvensjonens møte i Uruguay, gikk imot å begrense eksport av spesialavfall utenfor OECD.

Medfører dette riktighet, og hva er i tilfelle Regjeringens begrunnelse?"


Les hele debatten