Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 04.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Musikkverkstedskolen i Moss har etter sin tilskuddsregel rett til støtte også til utstyr.

Hva er begrunnelsen for at denne skolen aldri har fått noen slik støtte?"


Les hele debatten