Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til handelsministeren

Datert: 26.11.1992
Besvart: 09.12.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Hvilke konsekvenser har fangst av vågehval hatt for norsk økonomi totalt sett, og hvilke tiltak planlegger departementet å sette i verk for å unngå tap av eksportandeler som eventuelt følger av denne hvalfangsten?"


Les hele debatten