Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 02.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Det viser seg at en rekke kommuner har problemer med å oppfylle programmålet om å avvikle køen av barnevernsaker som venter på under- søkelse.

Hva vil statsråden gjøre med denne situasjonen på bakgrunn av at lov om sosiale tjenester og barnevernloven trer i kraft ved årsskiftet?"


Les hele debatten