Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til helseministeren

Datert: 04.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av helseminister Werner Christie

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Etter EØS-direktiv om merking av tobakksvarer skal åtvaringsmerking dekkje ein viss prosent av overflata på pakkane, etter kor mange offisielle språk eit land har. Helsedirektoratet og Utanriksdepartementet hevdar at vi har berre eitt offisielt språk i Noreg, og at dette språket er norsk.

Kan Helsedirektoratet og Utanriksdepartementet bryte mållova og diskriminere både nynorsk og samisk?"


Les hele debatten