Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Datert: 03.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Hva vil norske myndigheter gjøre hvis EF med hjemmel i EØS-avtalen starter fiske i norsk økonomisk sone eller vernesonen rundt Svalbard og Jan Mayen 1. januar 1993, og den årlige bilaterale avtalen mellom Norge og EF ikke er ferdigforhandlet?"


Les hele debatten