Spørretimespørsmål fra Finn Thoresen (Uavh) til utenriksministeren

Datert: 08.01.1993
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 13.01.1993 av justisminister Grete Faremo

Finn Thoresen (Uav)

Spørsmål

Finn Thoresen (Uavh): "Sea Shepherd, en amerikansk terror-organisasjon med et tvilsomt feste i virkelighetens verden, truer norske yrkesutøveres liv og eiendom.

Hva vil utenriksministeren foreta seg overfor amerikanske myndigheter for å få stanset denne form for internasjonal kriminalitet?"


Les hele debatten