Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 14.12.1992
Besvart: 13.01.1993 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Norsk Fengselstjenstemannsforbund retter sterk kritikk mot de politiske myndigheter etter drapet i Sarpsborg kretsfengsel. Lederen i forbundet, Roar Øvrebø, omtaler fengslet som uegnet for innsatte med dommer over 16-18 måneder. Videre hadde de ansatte ikke fått informasjon om at fangen kunne være farlig.

Hva kan statsråden bidra med for å bedre forholdene?"


Les hele debatten