Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 12.01.1993
Besvart: 20.01.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Fylkesarbeidskontoret i Rogaland har avslått søknad om å støtte "TIDA-prosjektet" for funksjonshemmede i Sauda med AMO-midler i vårsemesteret 1993.

Hva kan statsråden gjøre for at "TIDA-prosjektet", som er ett av prosjektene under Handlingsplan for funksjonshemmede, kan fortsette i 1993 som forutsatt?"


Les hele debatten