Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 08.01.1993
Fremsatt av: Oscar D. Hillgaar (FrP)
Besvart: 20.01.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Helt siden offentliggjørelsen av fusjonen mellom Oslo Handelshøyskole (OHH) og Handelshøyskolen BI har studentene på handelsøkonomstudiet på OHH blitt forespeilet at kandidatene skulle kvalifisere til tittelen siviløkonom. I Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1992-93 bes departementet sørge for at også 4. klasse ved OHH blir tatt vare på i fusjonen, og at også disse gis anledning til å kvalifisere til tittelen siviløkonom.

Hva vil gjøres for at et slikt tilbud gis studentene det dreier seg om?" (tatt opp av Oscar D. Hillgaar)


Les hele debatten