Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 18.12.1992
Besvart: 20.01.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Regjeringen har gitt forhåndstilsagn om opprettelse av 100 nye studie- plasser i Drammen. Samtidig har det kommet signaler om at innpå 100 studie- plasser i mediefag ved Danvik folkehøgskole vil miste sitt statstilskudd, og dermed bli nedlagt.

Vil statsråden gjøre noe for å hindre nedleggelse av studieplasser og bidra til at Buskerud løftes opp fra sin bunnposisjon med hensyn til antall studieplasser på høyere nivå?"


Les hele debatten