Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 15.01.1993
Besvart: 20.01.1993 av justisminister Grete Faremo

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "I media den senere tid har det blitt sterkt fokusert på at økonomiske ressurser er og kan bli årsaken til at politi- og lensmannsetaten ikke gjør eller kan gjøre pålagte og forventede oppgaver.

Anser justisministeren at manglende økonomi er god nok grunn til at kriminelle ikke blir stilt til doms, og hva vil hun gjøre med situasjonen?"


Les hele debatten