Spørretimespørsmål fra Are Næss (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 17.04.1997
Besvart: 23.04.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): Ifølge pressen har det spesielt i den senere tid vært sterk uro i Norges forskningsråd. Etter at forskningsrådet har fått ny ledelse, er det fortsatt uro, og blant annet lederen i Norsk Forskerforbund uttrykker sterk bekymring over problemene i forskningsrådet.

Deler statsråden denne bekymringen, og hva vil han i tilfelle gjøre?


Les hele debatten