Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren

Datert: 21.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Statsråd Opseth har karakterisert tverrsambandet over Oslofjorden som "eit framifrå godt prosjekt", og det er snart to år sidan statsministeren på årsmøtet i Buskerud Arbeiderparti lovte å medverke til "en god og snarlig løsning" på denne saka.

Vil statsråden gå inn for Vegdirektoratets framlegg om fjordbru, og syte for fortgang og ei endeleg positiv avgjerd i saka?"


Les hele debatten