Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Firmaet Geos Consult A/S i Stjørdal har av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ikke fått betalt fakturaer fra juli, august og september 1992 og trues nå av konkurs som følge av departementets uakseptable sendrektighet.

Er det med slik uakseptabel oppførsel overfor små bedrifter Regjeringen ønsker å bidra til et livskraftig næringsliv, og når akter departementet å betale sine forfalne regninger?"


Les hele debatten