Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 27.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "NATO-øvelsen "Battle Griffin-93" i februar og mars 1993 blir en stor militærøvelse med deltakelse av 21 000 soldater fra 7 NATO-land.

Hva blir de totale kostnadene for denne øvelsen, hvor stor er Norges andel og ville det ikke ut fra fredsskapende perspektiver vært bedre å anvende pengene til å løse miljømessige og sosiale problemer i Russland?"


Les hele debatten