Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 28.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Flere kommuner i landet, blant annet Notodden kommune og flere andre kommuner i Telemark, ble på grunn av skogbranner i 1992 påført betydelige ekstra og uforutsette utgifter til slokking av skogbrann.

Vil kommunalministeren vurdere om slike uforutsette utgifter for fremtiden kan dekkes av naturskadefondet?"


Les hele debatten