Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 26.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Medfører vegdirektørens uttalelse på E18-konferansen 22. januar 1993 på Grand Hotel i Oslo riktighet, at det slett ikke er sikkert at E18 i framtiden skal være hovedfartsåre mellom Oslo og Stockholm, og medfører det riktighet at E18 igjennom Østfold ikke er tatt inn i forslag til kommende vegplanperiode?"


Les hele debatten