Spørretimespørsmål fra Arild Hiim (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 28.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Arild Hiim (H)

Spørsmål

Arild Hiim (H): "Det er opplyst at Statens lånekasse for ungdom under utdanning ikke kan delta i frivillige gjeldsordningsopplegg til tross for at alle øvrige kreditorer ønsker en slik løsning. I mange tilfelle fører dette til personlige tragedier og større tap for kreditorene.

Vil statsråden bidra til å endre regler og praksis slik at Lånekassen også gis anledning til å delta i slike opplegg når det er den beste løsningen?"


Les hele debatten