Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til sosialministeren

Datert: 28.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "Ifølge Bergens Tidende 28. januar 1993 er det mer enn 8 000 fedre i Hordaland som til sammen skylder 235 mill. kroner i barnebidrag. På landsbasis er beløpet 2,7 mrd. kroner. Mange barn får ikke den økonomiske støtte de har krav på dersom forsørger ikke mottar overgangsstønad fra folketrygden.

Vil sosialministeren foreslå endringer i gjeldende ordninger for å sikre barnas rettigheter og sørge for at bidragene blir betalt?"


Les hele debatten