Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 04.02.1993
Besvart: 10.02.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Det har i det siste dukka opp groteske eksempel på at AMO-ordningar (Arbeidsmarkedsopplæring) øydelegg for vanlege levekraftige bedrifter.

Kva vil statsråden gjera med dette?"


Les hele debatten