Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 29.01.1993
Besvart: 10.02.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "Fossheimfoss i Vestre Slidre er bestemt utbygget. Utbygningsplan for fossen medfører ødeleggelse av natur fordi utbyggeren har forutsatt vern av eksisterende møllebruk og kraftverk. Riksantikvaren mener at det eksisterende kraftverk bør vurderes vernet.

Vil miljøvernministeren stoppe utbygging inntil Riksantikvaren har bestemt om industrianlegget skal vernes?"


Les hele debatten