Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til samferdselsministeren

Datert: 05.02.1993
Besvart: 17.02.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Det er fra norsk side bevilget 5,2 mill. kroner til opprustning av veiforbindelsen mellom Kirkenes og Murmansk. I dag er denne veistrekningen åpen bare 3 dager i uken, noe som skaper problemer for næringslivet både på norsk og russisk side.

Vil statsråden ta initiativ overfor russiske myndigheter med tanke på utvidelse av åpningstiden for veien?"


Les hele debatten